THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 10:01

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Thành phố ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Thành phố ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Khẩn trương quán triệt các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, kiên quyết không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án, nhất là các dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý, trong đó lưu ý quy hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công bố công khai danh mục các dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia, đề xuất đầu tư một cách công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng giai đoạn 2021- 2030” và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư. Nếu có vướng mắc về pháp lý thuộc thẩm quyền của đơn vị nào thì đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn. Tập trung phân loại xác định các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, nguyên nhân, đề xuất giao cấp có thẩm quyền giải quyết; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là các vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất… 

TÚ ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh