THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 09:22

Bình Dương dự kiến hỗ trợ Tết Giáp Thìn năm 2024, tăng 7%

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét phương án chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo phương án đề xuất của Sở Tài chính, đối tượng và mức chi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cơ bản giữ nguyên như Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, mức chi cao nhất là 10 triệu đồng/người (Mẹ Việt Nam anh hùng), thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Mức chi cao nhất là 10 triệu đồng/người (Mẹ Việt Nam anh hùng), thấp nhất là 500.000/người.

Mức chi cao nhất là 10 triệu đồng/người (Mẹ Việt Nam anh hùng), thấp nhất là 500.000/người.

Đề xuất tăng thêm số lượng công nhân lao động và bổ sung chi thăm, tặng quà gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Nhà giàn DK, cùng với địa bàn có phụ cấp đặc biệt khó khăn.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024 , tỉnh sẽ chi tăng thêm khoảng 1.000 công nhân lao động so với năm 2023; đồng thời bổ sung chi thăm, tặng quà gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK và địa bàn có phụ cấp đặc biệt khó khăn với mức đề nghị là 3 triệu đồng/người với khoảng 80 trường hợp.

Sau khi bổ sung và tăng số lượng, dự kiến kinh phí chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn năm 2024 khoảng 273,964 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023. Ông Nguyễn Lộc Hà đã thống nhất với phương án này và yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo việc chi hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng và kịp thời.

PHA LÊ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh