THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:36

Yên Bái: Đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân

Từ đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ “Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023”, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; cộng với sự phấn đấu khắc phục khó khăn của các địa phương, đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh, do đó tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt được một số kết quả khả quan.

6 tháng đầu năm 2023, công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân được quan tâm, toàn tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 12.930 lao động, đạt 66,3% kế hoạch.

6 tháng đầu năm 2023, công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân được quan tâm, toàn tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 12.930 lao động, đạt 66,3% kế hoạch.

Theo đó, Tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 đạt 10.537.650 triệu đồng, tăng 6,59% so cùng kỳ. Đây là mức tăng khá trong bối cảnh hậu quả dịch Covid-19 kéo dài, thị trường bất động sản trầm lắng, ảnh hưởng của thời tiết khô hạn, nhất là quy mô của doanh nghiệp trong tỉnh còn khiêm tốn, sức chống chịu, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao.

Công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống dân cư tiếp tục được quan tâm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội và chính sách đối với người có công, gia đình thuộc diện chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời... góp phần ổn định xã hội và giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 12.930 lao động, đạt 66,3% kế hoạch. Giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 1.878 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là 29,69 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 17 người, với số tiền 94 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.939 người.

Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã giải ngân cho vay các nguồn tín dụng chính sách đối với 12.654 lượt hộ gia đình với tổng doanh số cho vay trên 619,960 tỷ đồng. Trong đó, số khách hàng được vay các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 6.945 hộ với tổng số vốn cho vay là 497,29 tỷ đồng. Về hỗ trợ về nhà ở, đến giữa tháng 6/2023 đã khởi công xây dựng 183 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đến giữa tháng 6/2023, tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng 183 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đến giữa tháng 6/2023, tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng 183 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Toàn tỉnh đã đóng hoặc hỗ trợ một phần kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho 358.587 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn… với tổng kinh phí thực hiện là 347,373 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho 30.952 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội với tổng kinh phí 10,228 tỷ đồng. Hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, học sinh là người khuyết tật với tổng số 108.183 lượt học sinh, kinh phí thực hiện trên 144,523 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/6/2023, toàn tỉnh đã thẩm định, giải quyết chế độ chính sách cho 4.878  lượt hồ sơ người có công, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đã tặng cho người có công và thân nhân tổng số 18.213 suất quà, kinh phí thực hiện 5.587,9 triệu đồng.

Các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện hỗ trợ kịp thời cho nhân dân về an sinh xã hội, rà soát, chủ động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ gạo cứu đói cho 1.149 hộ (3.441 khẩu) với 51.315kg gạo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; 792 hộ (2.490 khẩu) số gạo là 37.350 kg gạo trong dịp giáp hạt, đảm bảo trên địa bàn tỉnh không có hộ dân bị thiếu đói do thiếu lương thực. Hỗ trợ khẩn cấp cho 24 cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro bất khả kháng với tổng kinh phí 562 triệu đồng.

Đảm bảo cấp đầy đủ, đúng thời hạn, đúng chính sách trợ cấp thường xuyên cho 31.231 đối tượng bảo trợ xã hội. Kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng 6 tháng đầu năm 2023 là trên 96,5 tỷ đồng. Thực hiện quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, an toàn 152 đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

CHU LƯƠNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh