THỨ NĂM, NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2024 10:13

Trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

30/10/2023 09:01
Phiên thảo luận của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được truyền hình trực tiếp từ 8h00 đến 11h30 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 30/10.
VTV