THỨ NĂM, NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2024 10:42

Thói quen qua đường bất chấp nguy hiểm, dù biết là "nhanh một phút, chậm cả đời"

21/10/2023 08:58
Không quan sát, cứ tiện chỗ nào là qua đường chỗ đó. Bộ môn mạo hiểm" được thực hiện bằng kinh nghiệm nhưng vừa đi lại vừa hú hồn.
Theo VTV