THỨ HAI, NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2024 09:27

TP.HCM nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Để góp phần giữ ổn định đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, các cấp, ngành của tỉnh thực hiện nhiều biện pháp giải quyết vấn đề lao động và việc làm. Một trong những biện pháp thiết thực đó là tạo điều kiện về vốn, hỗ trợ kỹ thuật và khuyến khích người nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Là đơn vị giải ngân cho vay nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn, Ngân hàng CSXH Chi nhánh TP.HCM luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng.

Đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền những ưu đãi của nguồn vốn vay đến người dân, ngân hàng tiến hành thẩm định, giải ngân cho vay thuận lợi, nhanh chóng các dự án vay vốn. Cùng với các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường..., hàng trăm tỷ đồng vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của TP.HCM.

Hộ vay nhận tiền vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại điểm giao dịch phường của NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11.

Hộ vay nhận tiền vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại điểm giao dịch phường của NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11.

Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.HCM  đã hỗ trợ cho vay nhiều đối tượng lao động yếu thế, người khuyết tật, lao động khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Hơn 05 năm qua (2016 - 2022), Chi nhánh NHCSXH TP.HCM đã cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đạt 4.260.433 triệu đồng, tăng 3.894.297 triệu đồng so với năm 2015, trong đó: nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 126.193 triệu đồng; nguồn vốn thuộc Trung ương Hội (Hội Người mù Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) quản lý là 2.463 triệu đồng; nguồn vốn của địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm là 1.622.117 triệu đồng, tăng 1.384.637 triệu đồng so với năm 2015; nguồn vốn do NHCSXH huy động là 2.509.660 triệu đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 30/4/2022,  doanh số cho vay đạt 7.514.384 triệu đồng, với trên 170.670 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 3.666.142 triệu đồng. Đến ngày 30/4/2022, dư nợ đạt 4.213.913 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 57,3% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của chi nhánh, tăng 3.848.242 triệu đồng so với năm 2015, với 92.700 khách hàng còn dư nợ; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm (giai đoạn 2016 - 2022) là 44,1%.

Từ năm 2016 đến ngày 30/4/2022, thông qua việc cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đã giúp cho trên 184.400 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, giúp cho 02 lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh TP.HCM, đây là một trong số các chương trình tín dụng hiệu quả nhất trong các chương trình tín dụng của Chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh thời gian qua. Các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, chủ yếu đầu tư vào phát triển trang trại, nâng cao hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, giúp thoát nghèo bền vững”.

N8am 2021, UBND TP.HCM phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho TP Thủ Đức và các quận, huyện bằng nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp với số tiền là 360 tỷ đồng.

N8am 2021, UBND TP.HCM phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho TP Thủ Đức và các quận, huyện bằng nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp với số tiền là 360 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chi nhánh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như:  Chương trình cho vay giải quyết việc làm là chương trình phù hợp nhất cho người dân trên địa bàn thành phố, giải quyết được nhu cầu tự tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; là giải pháp căn cơ để thoát nghèo bền vững. Mặc dù, nguồn vốn cho vay có tăng qua các năm (trong đó chủ yếu là từ nguồn vốn của địa phương ủy thác và nguồn vốn do NHCSXH huy động, còn nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm không được ngân sách Nhà nước cấp bổ sung từ năm 2016) nhưng nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn, nguồn vốn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng. Nhiều người lao động thực hiện dự án ở xã (phường, thị trấn) khác nơi cư trú nhưng cùng quận, huyện không được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương.

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, chi nhánh NHCSXH Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp như: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố) hướng dẫn thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn khảo sát, lập kế hoạch nhu cầu vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục bố trí nguồn vốn từ ngân sách Thành phố ủy thác sang NHCSXH cho vay, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm để ủy thác sang NHCSXH cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn.

 Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ về chương trình cho vay này cho đội ngũ cán bộ NHCSXH, các Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung chỉ đạo, kiểm tra những địa bàn có chất lượng hoạt động chưa tốt; chú trọng tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng ưu đãi, chú trọng nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của hộ vay vốn tín dụng chính sách,…

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã trở thành đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, phát triển các ngành nghề trên địa bàn TP.HCM.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh