THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:28

Thừa Thiên Huế dành hơn 34,2 tỷ đồng chăm lo các đối tượng chính sách xã hội dịp Tết Giáp Thìn 2024

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định trích ngân sách tỉnh từ nguồn dự phòng số tiền 569,6 triệu đồng bổ sung kinh phí cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh để tặng quà cho các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết số của HĐND tỉnh nhân dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cần triển khai thực hiện việc tặng quà theo đúng quy định hiện hành; hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình thực hiện từ các huyện,thị xã, TP Huế để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/2/2024 (ngày 28/12 năm Quý Mão).

Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thị xã, TP Huế để vận động thêm nguồn kinh phí từ cơ quan Mặt trận, nguồn huy động hợp pháp khác nhằm hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo đơn thân khó khăn; hộ có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nằm ngoài quy định.

Cùng với việc cấp kinh phí bổ sung, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có văn bảo chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, TP Huế về việc hủ động sử dụng ngân sách địa phương năm 2024 để tặng quà cho các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. 

Thời gian hoàn thành việc tặng quà cho các đối tượng trước ngày 5/2/2024 (ngày 26/12 năm Quý Mão). 

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn đề nghị về việc bố trí kinh phí tặng quà tết cho các đôi tượng có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Dự toán kinh phí hỗ trợ quà tết cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 34.207,3 triệu đông (trong đó: Sở LĐ-TB&XH: 569,6 triệu đông; các huyện, thị xã, TP Huế: 33.637,7 triệu đồng).

Để đảm bảo kịp thời tặng quà tết cho các đôi tượng được hưởng trước Tết Nguyên đán phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị UBND tỉnh trích dự phòng ngân sách cấp cho Sở LĐ-TB&XH để tặng quà cho các đối tượng do đơn vị quản lý.

Đối với các huyện, thị xã, TP Huế, trước mắt chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương năm 2024 để tặng quà cho các đối tượng chính sách theo quy định. Sau đó, tỉnh sẽ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2023 để bổ sung lại, bảo đảm cân đối ngân sách huyện.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, dịp Tết Nguyê đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh dự kiến tặng 108.206 suất quà cho các đôi tượng có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, có 18 suất quà được Sở đề nghị tặng bổ sung nằm ngoài quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: các hộ nghèo đơn thân khó khăn và hộ có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh