THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 09:50

Thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu ngày?

Empty

Bà Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội): Tôi đã có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đầu tiên nhưng chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, xin hỏi thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu ngày?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Cục Việc làm

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh