THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 10:53

Tăng cường phối hợp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà và Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam ông Matt Jackson chủ trì hội thảo. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Tĩnh và lãnh đạo các sở Lao động – Thương binh và xã hội Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Tp HCM...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết: “Tại Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới nói chung và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là một trong những nội dung được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan không ngừng quan tâm và cam kết  thực hiện thông qua các giải pháp về mặt thể chế, chính sách, truyền thông, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Sự quan tâm, vào cuộc của các bộ, ngành, cơ quan đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới còn được thể hiện thông qua các cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết các khía cạnh khác nhau của bạo lực trên cơ sở giới như: Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giữa Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao; Quy chế phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa Bộ lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an…”

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, phát biểu tại hội thảo.

Mặc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng bạo lực trên cơ sở giới vẫn tồn tại khá phổ biến, điều đáng quan tâm là, phần lớn phụ nữ bị bạo lực vẫn chưa tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ hỗ trợ chính thức hoặc từ chính quyền địa phương. Hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và kỹ năng của cán bộ, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan vẫn chưa thống nhất, đồng bộ đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác hỗ trợ cho người bị bạo lực và tạo tâm lý e ngại cho người dân khi cần hỗ trợ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ những hướng dẫn của quốc tế về cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Kết quả triển khai quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như những bài học thành công trong xây dựng và thực hiện các cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em tại Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương và cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới cũng đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều khuyến nghị phù hợp, khả thi. Đồng thời đề xuất cần có quy chế phối hợp ở cấp trung ương cũng như địa phương, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tịa Việt Nam khẳng định: “UNFPA cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng quy chế phối hợp liên ngành ở các Quốc gia và cấp địa phương, phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế và đêr không ai bị bỏ lại phía sau. Quy chế phối hợp liên ngành sẽ đảm bảo nỗ lực phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sơr giới được toàn diện và xuyên suốt và người bị bạo lực trên cơ sở giới có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách kịp thời và có chất lượng cho dù họ sống ở bất cứ đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào…”

Đại diện lãnh đạo phát biểu tại hội thảo.

Đại diện lãnh đạo phát biểu tại hội thảo.

Các thông tin, kinh nghiệm và ý kiến thảo luận, chia sẻ tại hội thảo sẽ là những cơ sở quan trọng cho việc tiến tới nghiên cứu, đề xuất hình thành một cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở cấp quốc gia trong thời gian tới.

HOÀNG TÙNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh