THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:52

Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì: Kết nối, hỗ trợ việc làm cho doanh nghiệp và người lao động

Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì chính thức đi vào hoạt động tư năm 2017 với chức năng thực hiện các hoạt động tư vấn về việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp… các chính sách, pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Tiếp nhận đăng ký tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề… từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường dạy nghề có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận. Thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Ba Vì và khu vực lân cận; Cung cấp thông tin cung - cầu lao động cho Thành phố, Huyện trong hoạch định chính sách phát triển KTXH có liên quan đến công tác lao động - việc làm. Thực hiện giao dịch việc làm, kết nối trực tiếp cung - cầu lao động của huyện Ba Vì và khu vực lân cận diễn ra đồng thời với hoạt động giao dich việc làm của sàn chính và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Tuyên truyền về Sàn giao dịch việc làm, phổ biến các chính sách, pháp luật về lao động việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện nghiệp vụ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Theo số liệu thống kê, năm 2022, có 278 lượt doanh nghiệp cơ sở đào tạo tham gia phiên giao dịch việc làm với 3.256 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động; có 3.166 lượt người lao động được tư vấn cung cấp thông tin thị trường lao động; 1602 lao động được phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm và có 415 lao động được tuyển dụng. Cùng với đó, sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì cũng đã thu thập nhu cầu tuyển dụng của 291 doanh nghiệp.

Sàn GDVL vệ tinh Ba Vì đã trở thành điểm đến quen thuộc, tin tưởng của lao động địa phương trong vấn đề tìm việc làm

Sàn GDVL vệ tinh Ba Vì đã trở thành điểm đến quen thuộc, tin tưởng của lao động địa phương trong vấn đề tìm việc làm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì là thực hiện công tác Bảo hiểm thất nghiệp. Theo số liệu thống kê, năm 2022 có 1683 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và 1673 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 2.255 người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động và 1.676 người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm. Ngoài ra, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì phối hợp với Phòng LĐ-TBXH huyện thông tin tuyên truyền tới người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện Ba Vì và các huyện lân cận. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Cung – cầu lao động. Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 bằng Mã QR cho 307 người.

Trưởng Sàn Giao dịch việc làm Ba Vì Bạch Trần Thăng cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của ban lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, của phòng thông tin Thông tin lao động, Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ và chất lượng công việc được đảm bảo. Cung cấp kịp thời về thông tin thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện Ba Vì và các huyện lân cận. Thực hiện các giao dịch kết nối việc làm, đồng bộ hóa về cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường lao động thông qua sự kết nối online giữa Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh với Sàn Giao dịch việc làm chính, Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh khác và các Điểm giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo để lựa chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp. Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động đăng ký hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ngay trên địa bàn không phải di chuyển đi xa. “Mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi đặt ra là kết nối cung cầu lao động cho người lao động và doanh nghiệp địa phương. Đồng thời, tăng cường kết nối với các điểm Sàn Giới thiệu việc làm để thêm cơ hội việc làm cho người lao động địa phương”, ông Thăng nhấn mạnh.

Quang Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh