THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 11:22

Quảng Trị cấm cửa tham gia đấu thầu đối với các đơn vị sử dụng lao động trốn đóng ΒΗΧΗ, BHYT

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Quảng Trị giao các Sở: Y tế, LĐ-TB&XH theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Xây dựng kế hoạch, giải pháp, triển khai, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan: LĐ-TB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt việc chia sẻ, cung cấp thông tin về khai trình lao động của doanh nghiệp, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là đơn vị sử dụng nhiều lao động nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH tỉnh Quảng Trị chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao ý thức tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, tích cực tham gia BHXH, BHYT, hạn chế hưởng BHXH một lần để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiên quyết xử lý đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định.

Theo đó, BHXH tỉnh thường xuyên cung cấp danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng cho các đơn vị liên quan để tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng từ 3 tháng trở lên; tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý nghiêm đối với các đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) tham mưu việc không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị có hành vi chậm đóng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công đối với các đơn vị sử dụng lao động trốn đóng ΒΗΧΗ, BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng địa phương đẩy mạnh việc tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và thực hiện công khai rộng rãi các đơn vị trốn đóng BHX, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cải cách hành chính trong khâu đón tiếp bệnh nhân, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) thay cho thẻ BHYT; thực hiện đúng quy trình, quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về hỗ trợ thêm mức đóng BHYT hộ gia đình cho người dân, nhất là người dân mới thoát nghèo, người dân tại các xã mới đạt chuẩn nông thôn mới... có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng và duy trì người tham gia BHYT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm về số người tham gia BHXH, BHTN và chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh