THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 02:19

Quảng Ninh: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đứng thứ 4 cả nước

Ngày 29/6, Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thường lệ công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước 6 tháng đầu năm 2023 tăng 9,46%, đứng thứ 4 trong cả nước và đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước (Ảnh MH).

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước (Ảnh MH).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,48%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,63%, khu vực dịch vụ tăng 12,51%, thuế sản phẩm tăng 7,39%. Về cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất 55,2%, khu vực dịch vụ đứng thứ 2 chiếm 28%…

Theo lãnh đạo Cục thống kê, để đạt được mục tiêu tăng trưởng (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh cả năm 2023 đạt 11,03%, 6 tháng cuối năm, tăng trưởng (GRDP) phải đạt 12,1%, trong đó: Quý III đạt 9,93%, Quý IV đạt 14,5%.

Trên cơ sở đó, tỉnh cần xây dựng mục tiêu sản xuất, kinh doanh phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, đặc biệt là đối với các ngành kinh tế chủ lực như: Than, điện, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo và một số sản phẩm công nghiệp mới sản xuất trên địa bàn tỉnh...

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 6 tháng năm 2023 đạt 28.000 tỷ đồng, bằng 53% dự toán Trung ương giao, bằng 106% kịch bản. Trong đó, thu nội địa 6 tháng ước đạt 21.000 tỷ đồng; 8/17 khoản thu đạt và vượt tốc độ thu bình quân 50%; 9/17 khoản thu không đạt tốc độ thu bình quân. Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 6 tháng đạt 7.000 tỷ đồng, bằng 61% dự toán Trung ương giao, bằng 107% kịch bản thu.

THÀNH NAM

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh