THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 09:07

Quảng Bình: Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống đối tượng bảo trợ xã hội

 Đảm bảo an sinh xã hội - “không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Theo Sở LĐ- TB&XH tỉnh Quảng Bình, năm 2023, toàn tỉnh có hơn 45.000 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có gần 450 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Việc thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội đều được các địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên; công tác trợ giúp xã hội đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, các gia đình, cá nhân gặp thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố bất khả kháng khác... đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Trong nhhững năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác an sinh xã hội ở Quảng Bình tiếp tục đạt được nhiều thành quả tích cực, đưa chính sách đến với đời sống người dân trên địa bàn toàn tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo ngày một tốt hơn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công tác bảo trợ xã hội và và chăm lo đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội luôn được tỉnh Quảng Bình quan tâm. Trong năm 2023, ngành LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030; thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang ăn xin, “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Kiểm tra sức khoẻ cho đối tượng BTXH tại TT BTXH tỉnh Quảng Bình

Kiểm tra sức khoẻ cho đối tượng BTXH tại TT BTXH tỉnh Quảng Bình

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình chia sẻ thêm: “Trong năm, ngành đã tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023, phân bổ 1.241.580 kg gạo của Chính phủ để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân; quà tặng của tỉnh cho 12.847 hộ nghèo với tổng kinh phí: 12,847 tỷ đồng; lãnh đạo tỉnh thăm 13 cơ sở trợ giúp xã hội và các Hội Người khuyết tật với tổng kinh phí 45,5 triệu đồng. Sở đã tổ chức thăm đối tượng ốm đau, người lang thang cơ nhở (25 suất) vào tối 30 Tết Nguyên đán với tổng kinh phí 25 triệu đồng; các huyện thăm và tặng 9.345 suất quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và các đối tượng khác với tổng số tiền hơn 3,823 tỷ đồng; các xã thăm và tặng 778 suất quà cho người nghèo, người cao tuổi, trẻ em với tổng số tiền 240 triệu đồng; quà xã hội hóa hỗ trợ 4.309 suất quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em với tổng số tiền gần 2,388 tỷ đồng; 131 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng Thiệp chúc thọ và 1.340 cụ tròn 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Thiếp chúc thọ với tổng kinh phí 995,45 triệu đồng”.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên

Theo đánh giá của Sở Lao động - TBXH tỉnh Quảng Bình, trong năm 2023, các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo sâu sát việc triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đúng quy định; công tác xét duyệt trợ giúp xã hội ở cơ sở được tổ chức công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách được tăng cường, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ và đối tượng kịp thời nắm bắt, tiếp cận các chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; đời sống người dân cơ bản ổn định, không có hộ dân nào đói, rét.

Đồng thời tham mưu Trưởng Ban Công tác Người cao tuổi và người khuyết tật tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Bình năm 2023 và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 24 người cao tuổi với số tiền 24 triệu đồng. Tổ chức 08 lớp tập huấn chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, công tác xã hội tại 08 huyện, thị xã, thành phố với hơn 500 đại biểu tham dự. Ban hành Kế hoạch tổ chức 04 tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội cấp huyện, cấp xã năm 2023.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng năm 2023 cho hơn 150 cán bộ các huyện, thị xã, thành phố tham gia; 01 lớp tập huấn công tác giảm nghèo, trợ giúp xã hội. Trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về trợ giúp xã hội trong lĩnh vực sự nghiệp LĐ-TB&XH và phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội giai đoạn 2023 - 2024 tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình”. 

Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân

Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân

Được biết, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc người khuyết tật, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người tâm thần và trung tâm công tác xã hội hoạt động hiệu quả. Công tác cứu trợ, hỗ trợ thiên tai được thực hiện tốt… Có thể thấy, những hoạt động này đã thể hiện được bản chất nhân văn, dân chủ, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, thể hiện sự nỗ lực và những kết quả tích cực của Ðảng, Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội. 

Những nỗ lực trong công tác an sinh xã hội thời gian qua cũng cho thấy sự chung tay, góp sức của toàn dân, của các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm và của chính những người dân. Do đó, thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội không phải chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo đó, tỉnh Quảng Bình đã giữ vững vai trò chủ đạo trong tổ chức thực hiện và phát huy vai trò, kêu gọi trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng trong bảo đảm thực hiện an sinh xã hội.

Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền lợi và nghĩa vụ trong tham gia thực hiện an sinh xã hội. Ðiều này vừa thể hiện tính dân chủ, vừa phát huy được tối đa nguồn lực vật chất, tinh thần, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân. Ðó là điều kiện quan trọng để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, những người yếu thế trong xã hội được trợ giúp và bảo đảm ổn định cuộc sống.

“Trong thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự điều hành, quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chế độ chính sách bảo trợ xã hội. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan về trợ giúp xã hội để người dân tiếp cận các chế độ chính sách của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách trợ giúp xã hội ở các cấp, nhất là thực hiện chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên, quản lý cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, gắn với việc thực hiện đúng, đủ theo quy định về TTHC và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến trợ giúp xã hội ngay tại cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kêu gọi sự hỗ trợ cho các đối tượng gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi… để đảm bảo cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả đồng bộ về quản lý, cập nhật dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội theo Đề án 06 của Chính phủ; triển khai cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm Công tác xã hội theo Đề án đã được phê duyệt. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo ngày một tốt hơn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” – Giám đốc Nguyễn trường Sơn nhấn mạnh. 

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Những bệnh thường gặp trong mùa hè

Những bệnh thường gặp trong mùa hè

Tuy không phải là những bệnh nan y, nhưng các bệnh truyền nhiễm mùa hè nếu chủ quan không phòng tránh sẽ dẫn tới biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chi phí điều trị...
23 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh