THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 09:19

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29

Phấn đấu giảm tần suất TNLĐ chết người trung bình hằng năm là 4%

Bàn chủ tọa hội nghị

Bàn chủ tọa hội nghị

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua quá trình triển khai; đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương; Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH); đại diện các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương, Sở LĐ-TB&XH các địa phương; lãnh đạo và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của một số Tập đoàn, Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết: Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, một trong những thành tựu nổi bật đó là sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, người lao động về công tác ATVSLĐ. Những chủ trương lớn của Đảng đã từng bước được cụ thể hóa, hệ thống chính sách pháp luật về công tác ATVSLĐ được các ngành, lĩnh vực xây dựng, tham mưu hoàn thiện theo hướng đồng bộ, phù hợp với các điều ước, công ước, tiêu chuẩn quốc tế. Công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ đã có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm ATVSLĐ cho người lao động đã được quan tâm, chú trọng. Các cơ quan trung ương, địa phương đã chủ động, tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên gia, kỹ thuật ATVSLĐ với nhiều nước, các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp chưa coi công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực đầu tư cho công tác ATVSLĐ chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế; ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ của nhiều người lao động còn chủ quan, lơ là…

Bên cạnh đó, trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển khoa học công nghệ, xu hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… công tác ATVSLĐ đòi hỏi nắm bắt được cơ hội thay đổi công nghệ nhưng cũng phải chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ATVSLĐ, cập nhật phù hợp với các công ước, điều ước, tiêu chuẩn quốc tế; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng người lao động có kỹ năng lao động, tác phong làm việc công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động theo xu hướng công nghiệp hiện đại, đồng thời chú trọng chăm sóc sức khỏe cho người lao động để thích ứng với những thay đổi trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với những nội dung chính như sau: (1) từ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị của ban, bộ, ngành, địa phương mình, đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả cụ thể, các tồn tại, hạn chế nêu trong Chỉ thị; (2) cần làm rõ thêm nội dung đã được thể chế hóa, chưa được thể chế hóa hoặc là thể chế hóa chưa đầy đủ kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn; những bài học kinh nghiệm và nguyên nhân; (3) căn cứ vào bối cảnh tình hình hiện nay, dự báo xu thế phát triển, đề xuất những quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho công tác ATVSLĐ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

 Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết: Hệ thống pháp luật về ATVSLĐ đã từng bước được hoàn thiện, phù hợp với các quy định, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Quốc hội đã thông qua 2 Bộ Luật, 2 Luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, trong đó năm 2015, Quốc hội thông qua Luật ATVSLĐ. Luật An toàn, vệ sinh lao động thay đổi cơ bản về cách tiếp cận, lấy phòng ngừa làm nguyên tắc cơ bản, đồng thời mở rộng sang cả khu vực đối với người không có quan hệ lao động.

Từ năm 2013 đến 2023, Chính phủ đã ban hành 17 Nghị định (trong đó có 8 Nghị định liên quan đến ATLĐ trong các lĩnh vực đặc thù), các Bộ ban hành 135 Thông tư (trong đó có 30 Thông tư liên quan đến ATLĐ trong lĩnh vực đặc thù). Các địa phương đã ban hành Nghị quyết và các quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo báo cáo của các bộ, ngành trung ương, trong 10 năm đã có khoảng 50.000 số lượng tin, bài, cuộc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ.  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong 10 năm đã in ấn, phát hành 51.438.143 tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh, áp phích tuyên truyền; 33.500 cuốn sổ tay An toàn vệ sinh tới người lao động và an toàn vệ sinh viên; 59.826 bản tin, phóng sự, tọa đàm, hội thảo, phỏng vấn, tin bài về ATVSLĐ.

Trung bình mỗi năm, các bộ, ngành trung ương tổ chức đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ khoảng trên 10.000 lớp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã tổ chức lớp trên 46.000 lớp đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ cho hàng triệu người lao động không có quan hệ lao động.  Trong 10 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức 191.481 lớp tập huấn cho 12.977.110 lượt người lao động và an toàn vệ sinh viên.

Từ năm 2013 đến nay ở cấp trung ương đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho khoảng 20.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, người làm công tác ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Giai đoạn 2013-2023, đã có hơn 2000 đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về ATVSLĐ được triển khai tại các Bộ ngành trung ương; hơn 266.000 đề tại triển khai trong hệ thống Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; gần 3000 đề tài triển khai tại các địa phương. Có những đề tài có hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với triết lý quản lý ATVSLĐ mới.

Công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ được quan tâm từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương. Qua 10 năm, đã có hơn 51.000 cuộc thanh tra, kiểm tra cùng hơn 313.000 kiến nghị về ATVSLĐ.

Ông Hà Tất Thắng cũng cho biết: mục tiêu phấn đấu giảm tần suất tai nạn lao động chết người trung bình hằng năm là 4%; tăng số người được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp trung bình hằng năm thêm 5%; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; chăm sóc sức khỏe người lao động tốt hơn; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động…

Để đạt được mục tiêu đề ra cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò giám; Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ đối với sức khỏe, tính mạng của người lao động và phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về ATVSLĐ phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; nâng cao chất lượng đơn vị tham mưu về công tác ATVSLĐ ở các cấp, các ngành...

Văn Lý

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh