CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 11:17

Người lao động ngành Than thu nhập 16,16 triệu đồng/tháng

Thực hiện kế hoạch SXKD tháng 11/2023, tranh thủ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, TKV đã chỉ đạo sát são đẩy mạnh công tác sản xuất, tiêu thụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

TKV đã sản xuất 2,78 triệu tấn than nguyên khai, bằng 7,1% kế hoạch năm; nhập khẩu 580 ngàn tấn than; tiêu thụ 4,09 triệu tấn, đạt 8,8% kế hoạch năm; đồng thời sản xuất 116 ngàn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, bằng 8,9% kế hoạch, tiêu thụ 91,78 ngàn tấn đạt 7,1% kế hoạch năm; Amon Nitrat sản xuất 19,1ngàn tấn, tiêu thụ 20 ngàn tấn.

Tính riêng tháng 11, TKV cũng sản xuất, bán 986 triệu kWh điện, đạt 10,3% kế hoạch năm; tinh quặng đồng sản xuất 6,42 ngàn tấn đạt 6,3% kế hoạch; kẽm thỏi 500 tấn đạt 5,3% kế hoạch; 7,9 ngàn tấn thuốc nổ đạt 10,3% kế hoạch; tiêu thụ 11,1 ngàn tấn đạt 9,7% kế hoạch năm...

Kết thúc 11 tháng của năm 2023, 34,43 triệu tấn than nguyên khai đã được sản xuất, đạt 88% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 43,55 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn đạt 94% kế hoạch bằng 113% so với cùng kỳ tương ứng tăng 4 triệu tấn.

IMG_0293

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch. Sản xuất 8,56 tỷ kWh điện, đạt 89% kế hoạch năm và bằng 114% so cùng kỳ. Alumin quy đổi 1,33 triệu tấn đạt 102% kế hoạch năm; tinh quặng đồng 92,2 ngàn tấn, đạt 91% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 27,6 ngàn tấn đạt 92% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ năm 2022;...

Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 66,6 ngàn tấn đạt 87 % kế hoạch năm; cung ứng đạt 98,2 ngàn tấn bằng 85% kế hoạch;...

Những kết quả đó đã đưa doanh thu toàn Tập đoàn trong 11 tháng qua ước đạt 153 ngàn tỷ đồng, đạt 91 % kế hoạch năm, bằng 100,2 % so với cùng kỳ 2022; nộp vào ngân sách Nhà nước khoảng 24,39 ngàn tỷ đồng bằng 120% so với kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4,5 ngàn tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động dự kiến đạt: 16,16 triệu đồng/người-tháng.

Bước vào tháng 12/2023, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành sản lượng năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến sản xuất 2,42 triệu tấn than nguyên khai; 110ngàn tấn Alumina; 1,35 ngàn tấn đồng tấm; kẽm thỏi 650 tấn; 1 tỷ Kwh điện; 8 ngàn tấn thuốc nổ; 19 ngàn tấn Amon Nitrat.

Để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, TKV sẽ tiếp tục điều hành tiêu thụ than ở mức hợp lý, ưu tiên cung cấp than cho điện; quyết liệt triển khai phương án nhập khẩu than từ Lào; triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn; tăng cường công tác quản trị nội bộ kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, về tiêu thụ các sản phẩm than.

Tập đoàn sẽ giao Kế hoạch phối hợp kinh doanh 2024 để đơn vị thành viên triển khai thực hiện ngay từ tháng đầu năm, tích cực chuẩn bị sẵn sàng diện sản xuất cho năm 2024. Đây là điều kiện quan trọng để TKV tiếp tục giữ vững đà sản xuất, kinh doanh ổn định.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao; tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ.

Q.D

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh