THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 09:46

Nghị quyết 11: Vốn vay ưu đãi tạo "đòn bẩy" cho người dân Ninh Bình thoát nghèo

Từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần quan trọng giúp cho hơn 130 nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

Để triển khai hiệu quả các chương trình này, NH CSXH tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để đôn đốc triển khai thực hiện; niêm yết công khai chính sách tại điểm giao dịch xã để tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ và sớm giải ngân vốn vay đến khách hàng.

Nuôi lươn không bùn ở Ninh Bình giải quyết được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương

Nuôi lươn không bùn ở Ninh Bình giải quyết được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình Phạm Đức Cường cho biết: "Thực hiện Nghị định của Chính phủ về Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, đặc biệt là Nghị quyết số 11/NQ-CP Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở ngành và 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả. Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu UBND các cấp bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngay từ những ngày đầu năm. Đến 30/9/2023, tổng nguồn vốn triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 314.544 triệu đồng. Doanh số cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP từ khi thực hiện đến nay là 315.491 triệu đồng/4.944 lượt khách hàng.Dư nợ đến ngày 30/9/2023 là 301.628 triệu đồng, với 4.373 khách hàng còn dư nợ. Trong đó:Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 160.000 triệu đồng/2.941 khách hàng còn dư nợ… Từ nguồn vốn chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ do NHCSXH triển khai đã hỗ trợ kịp thời cho gần 3.000 lao động có việc làm, có thu nhập ổn định, trên 350 hộ gia đình có kinh phí để xây dựng mới nhà để ở…”

Điển hình hộ gia đình ông Trần Văn Quang ở xóm Phụ Cấp, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình được vay vốn 500 triệu đồng từ nguồn vốn uuw đãi theo NQ 11, ông Quang đầu tư mô hình chăn nuôi lươn không bùn với tổng diện tích 3.600m2. Với doanh thu trên 700 triệu đồng/năm. Tạo việc làm cho gần 10 lao động tại địa phương. Gia đình ông Lã Phú Thuận ở xóm 1, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình vay vốn 500 triệu đồng cũng từ nguồn vốn vay ưu đãi theo NQ 11, đầu tư kinh doanh, chăn nuôi trang trại  tổng hợp (cây khoai môn thái, Cá, Gà, Ốc nhồi, Lợn rừng) với tổng diện tích mô hình: 42.000 m2. Cho doanh thu 900 triệu đồng/năm. Tạo việc làm cho gần 10 lao động tại địa phương với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/lao động.

Cũng theo ông Phạm Đức Cường: "Trong quá trình triển khai thực hiện, NH CSXH tỉnh, Phòng giao dịch cấp huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện chương trình tại cơ sở, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. 9 tháng đầu năm 2023, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình và Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn".

"Đặc biệt, chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã được tập trung triển khai, thực hiện. Nguồn vốn triển khai chương trình trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng cao, tăng hơn so với năm 2022. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tập trung triển khai gói tín dụng chính sách ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ góp phần phục hồi kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh của địa phương." - ông Phạm Đức Cường thông tin thêm.

Vay vốn ưu đãi từ NQ 11 phát triển trang trại tổng hợp cho thu nhập vài trăm triệu mỗi năm ở Ninh Bình

Vay vốn ưu đãi từ NQ 11 phát triển trang trại tổng hợp cho thu nhập vài trăm triệu mỗi năm ở Ninh Bình

"Tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu, thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ là một trong những giải pháp sẽ tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh rà soát, tổng hợp các đối tượng thụ hưởng để triển khai thực hiện. Ngay sau khi NHCSXH Trung ương đã phân bổ nguồn vốn, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các Phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh giải ngân ngay cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng, để các đối tượng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng và kịp thời, tạo điều kiện cho các đối tượng trên địa bàn có nguồn vốn để SXKD, để tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình" - ông Phạm Đức Cường nhấn mạnh.   

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh