THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 09:25

Nghệ An: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 6.700 ngôi nhà cho người nghèo

Trong đó, các địa phương đã tự vận động thực hiện được 1.386 nhà, vượt 81 nhà so với đăng ký thực hiện trong năm 2023 của các địa phương.

Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có 7 huyện: Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Đô Lương và 2 thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai thực hiện đạt và vượt mức đăng ký trong năm 2023, cả về kinh phí đã tiếp nhận và số nhà đã thực hiện.

3 huyện: Tương Dương, Thanh Chương, Nghi Lộc và thị xã Thái Hòa đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ vượt mức đăng ký vận động năm 2023.

Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An là các đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong triển khai thực hiện Chương trình, đã hoàn tất 2.820 nhà lắp ghép (đợt 1) và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng.

Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục triển khai thực hiện 733 nhà lắp ghép (đợt 2); đến nay, đã cơ bản hoàn thành toàn bộ số nhà trên.

Cùng với đó, từ nguồn hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia, 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện được 1.464 ngôi nhà.

Như vậy, trong 10 tháng năm 2023, tính cả 2 Chương trình này, Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng được 6.786 nhà. Trong đó, 3.553 nhà lắp ghép, 2.832 nhà xây mới và 401 nhà sửa chữa.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An mở băng khánh thành, bàn giao nhà (Ảnh TP)

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An mở băng khánh thành, bàn giao nhà (Ảnh TP)

Tuy nhiên, việc rà soát, phê duyệt đối tượng có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong cả giai đoạn 2023-2025 của một số địa phương còn chậm, phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần; nhất là các huyện 30a đến nay vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, phê duyệt lại danh sách đối tượng thụ hưởng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm bảo đảm không bị trùng lặp đối tượng thụ hưởng.

Điều này gây ảnh hưởng đến việc cân đối, phân bổ nguồn hỗ trợ từ quỹ cấp tỉnh và không tranh thủ triệt để được nguồn hỗ trợ của Trung ương để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người dân.

Tiến độ giải ngân nguồn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mới đạt khoảng 35%.

Công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị chưa được chú trọng; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện còn hạn chế. Việc huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc cập nhật dữ liệu rà soát, phê duyệt đối tượng, hỗ trợ kinh phí vào phần mềm quản lý Chương trình còn chậm và thiếu đồng bộ...

Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời, tiếp tục tìm kiếm, huy động các nguồn lực, phát huy nội lực để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo kế hoạch đề ra.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh