CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 03:19

Nghệ An: 2475 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Tỉnh Nghệ An vừa ký 2 Quyết định số 2412/QĐ-UBND và Quyết định 2426/QĐ-UBND ngày 16/8 phê duyệt danh sách 1.418 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số 1.418 lao động, thành phố Vinh có 177 người, huyện Hưng Nguyên 1.135, huyện Nghi Lộc 100 và thị xã Hoàng Mai 3 người. Tổng số tiền hỗ trợ 2 đợt này là hơn 1,950 tỷ đồng.

Như vậy, qua 8 đợt triển khai, tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã có 2.475 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Trước đó, theo kết quả rà soát, tổng hợp từ các ngành chức năng và các địa phương, tỉnh Nghệ An dự kiến có 18.000 người thuộc đối tượng được hưởng chính sách, với số tiền hỗ trợ dự kiến 39 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra danh sách dự báo đơn vị có người lao động thuộc diện hỗ trợ phát hiện một số doanh nghiệp lớn không thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế nên không thuộc diện hưởng chính sách theo quy định.

Trên cơ sở tình hình lao động và hoạt động của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An đã phối hợp các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát.

Từ kết quả rà soát lại, đơn vị này đã điều chỉnh dự kiến số lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, số lao động dự kiến hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định 08 là 6.520 người. Trong đó, 5.950 lao động đang làm việc, 570 lao động quay trở lại thị trường lao động.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là 8,67 tỷ đồng, giảm 11.480 người và giảm 30,3 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.

Hiện nay, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở Nghệ An thời gian qua còn chậm. Nguyên nhân là do một số trường hợp người lao động, chủ doanh nghiệp chờ đủ 3 tháng để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ một lần.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, cán bộ làm công tác hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ còn thiếu kinh nghiệm nên còn có tình trạng người lao động phải làm lại hồ sơ.

PV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh