THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 07:06

Năm 2022: Rà phá được trên 27.000 ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh

Lực lượng công binh rà phá bom, mìn phục vụ cho các công trình giao thông.

Lực lượng công binh rà phá bom, mìn phục vụ cho các công trình giao thông.

Số bom mìn vật liệu chưa nổ tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Năm 2022, toàn quốc đã khảo sát được diện tích hơn 35.000 ha, rà phá bom mìn được trên 27.000 ha; trong đó các tổ chức quốc tế đã khảo sát được gần 7.000 ha, rà phá bom mìn được 4.800 ha; các đơn vị trong nước đã khảo sát được hơn 28.000 ha; rà phá bom mìn được hơn 22.200 ha.

Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia (VNMAC) đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn 4/4/2022, tuyên truyền về thực trạng và hậu quả nhằm giáo dục ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân tại Lạng Sơn và Tây Ninh đạt hiệu quả tốt.

Trung tâm VNMAC  đã phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức hỗ trợ 20 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; Triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn từ dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP). Đã thống kê được tổng số nạn nhân bom mìn tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định là 6.249, trong đó Quảng Bình là 5.177 nạn nhân (1.519 là nạn nhân nữ và 3.658 nạn nhân là nam) và Bình Định là 1.072 nạn nhân (240 nạn nhân là nữ và 832 nạn nhân là nam).

Đã đào tạo được đội ngũ nòng cốt về công tác xã hội cấp cao với nạn nhân bom mìn là 79 cán bộ, trong đó, Bình Định là 40 người và Quảng Bình là 39 người; Tham gia các hoạt động về hành động bom mìn của Liên hợp quốc, khu vực ASEAN và các tổ chức quốc tế. Chủ trì hoạt động của các nhóm công tác bom mìn tại Việt Nam; Mở rộng quan hệ với các đối tác tiềm năng, thực hiện hợp tác hiệu quả, thiết thực; ký kết và thúc đẩy các bên thực hiện bản ghi nhớ đã ký trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.

Bên canh đó, Trung tâm cũng đã  triển khai dự án “Rà phá bom mìn giai đoạn 3 tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”; dự án “Thí điểm Quy trình và Bộ công cụ quản lý rủi ro đối với Hành động bom mìn tại Việt Nam”; dự án “Hệ thống quản lý thông tin trong khắc phục hậu quả bom mìn” giai đoạn 2020 - 2023; dự án “Điều phối và cung cấp cố vấn kỹ thuật cấp cao cho VNMAC” theo kế hoạch, an toàn, chất lượng…

Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) cho biết: Thống kê đến năm 2022, tổng số diện tích còn ô nhiễm rất lớn, khoảng 5,6 triệu ha, tương đương với 17,71% do đó phải cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để làm sạch hoàn toàn những vùng đất bị ô nhiễm, đem lại cuộc sống an toàn cho nhân dân, góp phần và sự phát triển bền vững của đất nước.

MINH CHÂU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh