THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 01:47

Một số thông tin mới liên quan vụ đấu giá đất ở Đông Anh

 Ngày 17/1, Công ty Vimedimex, Công ty Thanh Trì, Công ty Bắc Từ Liêm chính thức thông cáo báo chí về những nội dung cung cấp thông tin không đúng sự thật về Mô hình hoạt động kinh doanh bất động sản và cổ đông nắm giữ cổ phần của những cá nhân nguyên là Tổng Giám đốc Công ty Bắc Từ Liêm và nguyên là Phó Tổng giám đốc Công ty Vimedimex.

Empty

Theo thông cáo báo chí, ngày 29/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gửi Tờ trình số 8137/TTr-STNMT-CCQLĐĐ để kiến nghị UBND TP Hà Nội về việc hủy QĐ số 4759/QĐ-UBND.

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 4655/QĐ-UBND hủy Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (dự án Cổ Dương) với lý do: "Do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá số: 14120/CT-ĐGĐ ngày 9/10/2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên diện tích 16.182.19m2 đất thuộc dự án Cổ Dương không đúng với kết quả kiểm tra thực địa".

Như vậy, UBND TP Hà Nội đã xác nhận, thừa nhận hành vi, vi phạm dẫn đến phải hủy kết quả đấu giá dự án Cổ Dương là do chứng thư thẩm định giá, vi phạm pháp luật của những người tư vấn, thẩm định và người có tài sản bán đấu giá.

Nguyên nhân của hành vi sai phạm này đã được xác định tại Bản Kết luận điều tra số 92/KLĐT-CSKT ngày 25/3/2022.

Empty
Empty
Thông cáo báo chí của Công ty Vimedimex, Công ty Thanh Trì và Công ty Bắc Từ Liêm.

Thông cáo báo chí của Công ty Vimedimex, Công ty Thanh Trì và Công ty Bắc Từ Liêm.

Trong Thông cáo báo chí nêu trên, các công ty cũng chỉ ra 4 nguyên nhân của hành vi sai phạm này đã được xác định tại Bản Kết luận điều tra số 92/KLĐT-CSKT ngày 25/3/2022.

Cùng với đó, nêu ra 5 hệ quả của việc thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả thẩm định giá đã dẫn đến UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 4655/QĐ-UBND hủy quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ô đất đấu giá dự án Cổ Dương.

"Chúng tôi đã chính thức gửi đến các Cơ quan chức năng xem xét, điều tra, xác  minh, xử lý trước pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty Vimedimex, Công ty Thanh Trì và Công ty Bắc Từ Liêm", thông cáo báo chí nêu.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh