CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2024 11:55

Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Lắk

Kỳ họp này, HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét, thảo luận và quyết nghị các nhóm nội dung liên quan đến công tác cán bộ miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội;

Các nội dung liên quan đến đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; nhóm nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, gồm: Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi;

Sửa đổi quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và hỗ trợ kinh phí năm 2023 cho Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và  nhóm nội dung liên quan đến Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà phát biểu khai mạc

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Huỳnh Thị Chiến Hoà, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm triển khai thực hiện Quy định số 96 và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và đồng hành cùng UBND tỉnh giải quyết các công việc phát sinh; đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoà đề nghị: “ Đề nghị đại biểu HĐND phát huy tinh thần xây dựng, dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp ý kiến để giúp kỳ họp xem xét, quyết định và hoàn tất có chất lượng các nội dung theo chương trình; đồng thời, thực hiện quy trình công tác cán bộ, ghi phiếu tín nhiệm khách quan, công tâm, đúng quy định; qua đó, giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, phát huy trình độ, năng lực công tác; nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ tốt hơn cho cử tri và Nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu tại kỳ họp

HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Hồng Quý, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Đình Nhuận, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.

Phát biểu tại kỳ họp Bí thư Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm triển khai thực hiện Quy định số 96 ngày 02/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 96 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Huấn và  đồng chí Nguyễn Đức Vinh

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Huấn và đồng chí Nguyễn Đức Vinh

Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu thật kỹ Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời thông qua ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đánh giá thật sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm… từ đó, lựa chọn hình thức tín nhiệm cho phù hợp nhất, đúng đắn nhất và khách quan nhất.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh