THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:08

Nghệ An đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 25/12, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An phát đi thông cáo báo chí nội dung họp phiên quý IV/2022. Tại phiên họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với các ông: Vi Văn Hòe, Bùi Trầm và Lầu Bá Tểnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ huyện Kỳ Sơn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ huyện Kỳ Sơn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ông Vi Văn Hòe, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn là đối tượng được xét giao đất ở theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng đã nhận thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn; là thửa đất thuộc diện tích đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Vi Văn Hòe đã vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân; mặc dù đã nghiêm túc kiểm điểm, chủ động nộp lại số tiền đã được miễn giảm, nhưng vi phạm của ông Vi Văn Hòe đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vi Văn Hòe theo thẩm quyền.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, đối với ông Bùi Trầm, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng cấp đất huyện Kỳ Sơn, đã đồng ý xét duyệt, cấp thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén cho ông Vi Văn Hòe, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất; quá trình thực hiện các thủ tục về xét duyệt, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, vi phạm của ông Trầm đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật, nên yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với ông Lầu Bá Tểnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, Trưởng Phòng Dân tộc, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Sơn đã tham mưu và ký hồ sơ đề nghị cấp thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cho ông Vi Văn Hòe, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất; quá trình tham mưu thực hiện các thủ tục về xét duyệt, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lầu Bá Tểnh bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, vi phạm của ông Tểnh đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật, nên yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh