CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2024 10:07

Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh Đắk Nông với cán bộ, hội viên phụ nữ

Đến dự chủ trì hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Lê Trọng Yên; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Hạnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và 136 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho phụ nữ tỉnh dự.

Văn nghệ chào mừng hội nghị ( Ảnh Báo Đắk Nông)

Văn nghệ chào mừng hội nghị ( Ảnh Báo Đắk Nông)

Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; đế xuất, kiến nghị về những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ nữ và các biện pháp hỗ trợ phụ nữ vươn lên trên các lĩnh vực nhằm thực hiện bình đẳng giới.

Hội nghị góp phần kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời gian tới.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cấp hội, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, dự án về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới được đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội.

Các cấp hội, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ, từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong đời sống, xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì hội nghị ( Ảnh Báo Đắk Nông)

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì hội nghị ( Ảnh Báo Đắk Nông)

Qua đó, công tác bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mục tiêu về bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, y tế… có những cải thiện đáng kể.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông Bà H’Vi Êban cho biết: “Những kết quả nổi bật từ phong trào, hoạt động của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với 4 tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Phụ nữ Đắk Nông đã nâng cao ý thức và hành động qua việc chủ động tham gia các hoạt động, phong trào, chương trình, đề án, dự án của tổ chức hội, địa phương”.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh