THỨ HAI, NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2024 08:37

Đồng Tháp giải quyết việc làm cho hơn 23.500 lao động

Ngày 8/6, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay (5 tháng đầu năm 2022), Đồng Tháp đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra, Sở đã phối hợp với 3 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động để tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại doanh nghiệp. Tổng các phiên giao dịch việc là Sở đã giải quyết cho 23.549 lao động có việc làm ổn định. 

Đồng thời, Sở đã tạo mọi điều kiện để đưa 554 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (Nhật Bản: 495 người, Hàn Quốc 59 người). 

Đồng Tháp đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm để hỗ trợ người lao động.

Đồng Tháp đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm để hỗ trợ người lao động.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, tính đến nay, Trung tâm dịch vụ việc làm đã tiếp nhận và Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 6.125 lao động, với số tiền là 99.156,8 triệu đồng và 8 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. 

Bên cạnh đó, Sở cũng tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động người trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp,… 

Những tháng cuối năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp sẽ tiếp tục nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động; Phấn đấu giải quyết việc làm cho 30.000 lao động (trong đó có ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài). 

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh