CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 02:36

Di chuyển Xanh và Bình đẳng giới

Mục tiêu của Hội nghị GEM là khuyến khích các mối quan hệ đối tác mới và nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự công bằng và tính bền vững trong lĩnh vực di chuyển và vận tải. Tại hội nghị, các diễn giả và người tham dự sẽ có cơ hội chia sẻ về tầm quan trọng của di chuyển an toàn, công bằng và bền vững cùng những tác động tích cực đến cuộc sống hàng ngày và tương lai của con người.

Tại hội nghị, các diễn giả và người tham dự sẽ có cơ hội chia sẻ về tầm quan trọng của di chuyển an toàn, công bằng và bền vững cùng những tác động tích cực đến cuộc sống hàng ngày và tương lai của con người.

Tại hội nghị, các diễn giả và người tham dự sẽ có cơ hội chia sẻ về tầm quan trọng của di chuyển an toàn, công bằng và bền vững cùng những tác động tích cực đến cuộc sống hàng ngày và tương lai của con người.

Hội nghị GEM được dự án Quan hệ đối tác Vương quốc Anh và Việt Nam về Chất lượng và Quốc tế hóa, thuộc chương trình Đối tác Toàn cầu của Hội Đồng Anh hỗ trợ.  Đây là hội nghị đầu tiên tại Việt Nam về di chuyển dưới góc nhìn nhân văn và môi trường xanh với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, phù hợp với các vấn đề thời sự liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Đồng tổ chức Hội nghị GEM là Đại học Aberdeen và Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự tài trợ của Quỹ FIA, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Tp Thông minh & Quản lý.

Mr Asani Fia Foundation phát biểu tại Hội nghị.

Mr Asani Fia Foundation phát biểu tại Hội nghị.

Di chuyển là hoạt động thiết yếu hàng ngày, nhưng chúng ta thường coi nhẹ tầm quan trọng của hoạt động này. Hàng ngày chúng ta đều đến trường, đi làm, đi thăm bạn bè và người thân. Tuy nhiên việc di chuyển của mỗi người có sự khác biệt. Di chuyển an toàn là một trong những vấn đề quan trọng về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Hành động hướng tới di chuyển an toàn có ảnh hưởng tích cực đến các mục tiêu về phát triển bền vững, ví dụ như sức khỏe, thể trạng và tinh thần, khả năng tiếp cận giáo dục bình đẳng, thúc đẩy việc làm và phát triển kinh tế, giảm khoảng cách bất bình đẳng trong xã hội, và môi trường trong lành, góp phần phát triển xã hội một cách bền vững. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền bình đẳng về giáo dục, việc làm, vận tải và trên hết là quyền được sinh sống trong các thành phố xanh và lành mạnh, cũng như được tự do đi bộ một cách an toàn trên toàn thế giới.

Các diễn giả trò chuyện tại Hội nghị.

Các diễn giả trò chuyện tại Hội nghị.

Tại hội nghị GEM, các chủ đề về di chuyển xanh và bình đẳng giới sẽ được đề cập bao gồm: sự khác biệt trong di chuyển giữa nam giới và phụ nữ, khả năng phụ nữ đáp ứng với các hành vi di chuyển bền vững, di chuyển xanh, bình đẳng giới, tính đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học – đặc biệt trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) và giao thông vận tải – nhằm duy trì các tác động giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Hội nghị GEM được tổ chức dưới hình thức kết hợp, song ngữ, tạo điều kiện cho người khuyết tật và sinh viên có thể tham dự. Trong quá trình diễn ra hội nghị, các diễn giả và người tham dự sẽ được khuyến khích tương tác trên nền tảng kỹ thuật số.

PL

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh