THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 01:45

Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam)

Đạt nhiều kết quả trên lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và bảo trợ xã hội

Báo cáo tại kỳ họp, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nhấn mạnh: Ở lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 23.774 tỷ đồng, đạt 102% KH, tăng 10,16% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp: Công nghiệp - xây dựng chiếm 69,68% (tăng 0,43%), dịch vụ chiếm 22,34% (tăng 0,59%), nông nghiệp chiếm 7,98% (giảm 1,02%).

Thương mại - dịch vụ - du lịch phát triển khá, chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng giá trị sản xuất và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, chiếm 22,34% (tăng 0,59%) trong cơ cấu kinh tế thị xã. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 4.649 tỷ đồng, đạt 102,75% KH, tăng 13,03% so với năm 2021. Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng và tổ chức khai trương du lịch cộng đồng Cẩm Phú, xã Điện Phong và đầu tư cơ sở hạ tầng làng du lịch Triêm Tây, xã Điện Phương với tổng mức 4,9 tỷ đồng.

Ông Trần Úc-Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn phát biểu tại kỳ họp

Ông Trần Úc-Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn phát biểu tại kỳ họp

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững… được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Đến nay, trên địa bàn thị xã, số hộ nghèo còn 485 hộ, tỷ lệ 0,8%; hộ cận nghèo còn 591 hộ, tỷ lệ 0,97%. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kịp thời quy tập 25 hài cốt liệt sĩ về an táng tại các NTLS trên địa bàn thị xã; quan tâm thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và tệ nạn xã hội.

UBND thị xã cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Về kinh tế, giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng 9-10%. Về văn hóa - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,78%, tỷ lệ hộ cận nghèo 0,94%  (theo chuẩn nghèo đa chiều); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 85,4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80,6%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 96,3%. Giữ vững 69/69 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 54 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định; 95% trở lên hộ gia đình đóng phí rác thải; 100% hộ dân cư dùng nước sạch, hợp vệ sinh (trong đó, 30% hộ dân sử dụng nước sạch do nhà máy nước cung cấp); 80 - 90% thôn, khối phố đạt chuẩn thôn, khối phố văn hóa; 70 - 80% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; 70 - 80% phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

"Thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người có công. Tập trung triển khai thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu không còn hộ nghèo. Phối hợp giải quyết vấn đề nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa cho công nhân tại khu, cụm công nghiệp", ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nhấn mạnh.

TẤN LỢI

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh