THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 05:22

Đắk Nông thay đổi diện mạo nhờ xây dựng nông thôn mới

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Đắk Nông đã đạt được thành tựu xây nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân. Cả hệ thống chính trị xã hội và người dân trên địa bàn chung tay, tham gia thực hiện chương trình thông qua các hành động, phong trào thi đua cụ thể như: “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ Đắk Nông chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh thẩm định tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh thẩm định tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Thông qua các phong trào thi đua, đa số người dân nông thôn đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện các nội dung của chương trình; từ đó góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững... Người dân cũng tích cực đóng góp tiền, ngày công, hiến đất đai, hoa màu… cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như: Đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nước sạch... Từ đầu năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân và 1 hộ gia đình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thời gian qua, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và các, lĩnh vực khác liên quan. Đồng thời, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, triển khai chương trình, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện, từ đó đã tham mưu, giúp đỡ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện chương trình như: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025; kiểm tra, khảo sát các xã đưa vào mục tiêu kế hoạch phấn đấu theo từng năm... Các sở, ban, ngành được giao phụ trách các nội dung, tiêu chí nông thôn mới đã chủ động tiến hành kiểm tra, đánh giá, nắm bắt cơ sở. Các huyện, TP. Gia Nghĩa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện ở cơ sở để kịp thời hướng dẫn và giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Địa bàn tỉnh Đắk Nông có 7 huyện và 1 TP. Gia Nghĩa thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, TP. Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 18/4/2022. Đến nay, 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 60%; bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trong đó, 36 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 60%; đạt từ 15 - 18 tiêu chí có 5 xã, chiếm 8,4%; đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 19 xã, chiếm 31,6%... Đắk Nông có 1 xã  được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh thẩm định nông thôn mới tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh thẩm định nông thôn mới tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Tỉnh có 110 thôn, bon, buôn, bản (gọi tắt là thôn) thuộc 11 xã đặc biệt khó khăn áp dụng thực hiện theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới. Những năm qua, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng đề án, dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các mô phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương, từ đó từng bước nâng cao được tay nghề, kiến thức, kinh nghiệm cho người dân nông thôn trong việc áp dụng vào công tác phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Toàn tỉnh hiện có 222 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (từ đầu năm 2023 đến nay thành lập mới 19 HTX). Các HTX nông nghiệp hoạt động đa dạng lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ sau thu hoạch, thủy lợi... Các Liên hiệp HTX ra đời nhằm tổ chức dịch vụ đầu vào, đầu ra tập trung cho các HTX thành viên, phù hợp với xu thế liên kết sản xuất kinh doanh và tạo ra sức mạnh tổng hợp, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, hướng tới tinh chế sản phẩm và xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, mang lại lợi ích lớn hơn cho thành viên và người lao động.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm được các cấp, ngành quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới; lồng ghép hoạt động triển khai theo chức năng của ngành, lĩnh vực quản lý, gắn với các hoạt động của Chương trình. Do đó đã tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm OCOP, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia.

Họp định mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông.

Họp định mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông.

Đến nay, toàn tỉnh có 60 sản phẩm OCOP được công nhận của 53 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, cơ sở sản xuất được công nhận, trong đó: 7 sản phẩm đạt 4 sao, 53 sản phẩm đạt 3 sao theo Bộ tiêu chí OCOP Quốc gia. 2 sản phẩm 4 sao được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá chấm điểm đạt trên 90 điểm, trình Trung ương xem xét đánh giá 5 sao. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thường mại điện tử (15 sản phẩm lên sàn Shopee; 47 sản phẩm tham gia sàn Voso.vn; 25 sản phẩm được tạo gian hàng trên sàn Postmart và 22 sản phẩm lên Sanocop.vn…).

Nhìn chung, công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập đã được các cấp, ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Ngày càng nhiều mô hình phát triển sản xuất đem lại thu nhập cao, các HTX, tổ hợp tác được thành lập mới ngày càng nhiều và hoạt động hiệu quả hơn, từng bước giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tại các khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, các đối tượng yếu thế của xã hội như: Người khuyết tật, người cao tuổi, hộ neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ nghèo có người có công với cách mạng… thường xuyên được thụ hưởng các chính sách chăm sóc, hỗ trợ để vượt qua khó khăn…

Điều này cơ bản đã giải quyết được những khó khăn của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên để thoát nghèo, góp phần thực hiện đạt tiêu chí về hộ nghèo. Những thành tựu trên là tiền đề để Đắk Nông hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và nhưng năm tiếp theo.

Nguyễn Ngọc Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh