THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:12

Đắk Lắk mức thưởng Tết cao nhất 81,92 triệu đồng/người

Theo thông tin: “Đơn vị đã khảo sát 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết quả có 106 doanh nghiệp gửi báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương. Trong đó có 61 doanh nghiệp thưởng Tết dương lịch 2024 và 77 doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn”. Mức thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất là 81,92 triệu đồng/người và Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 70 triệu đồng/người.

Năm 2023, mức tiền lương bình quân đối với người lao động khối doanh nghiệp là 7,75 triệu đồng/người/tháng. Người nhận lương cao nhất là 104,05 triệu đồng/tháng, người thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết, 61/106 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2024 cho hơn 9,5 nghìn người lao động với mức thưởng bình quân 1,92 triệu đồng/người, cao nhất 81,92 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, có 77/106 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 13.496 người lao động với mức thưởng bình quân 5,49 triệu đồng/người, cao nhất là 70 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Đến nay có 5 doanh nghiệp đang nợ lương của 170 người lao động với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng. “Các doanh nghiệp nợ lương, gồm các lĩnh vực: xây dựng 3, lâm nghiệp 2. Lý do, gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đang chờ nguồn thanh toán, hoặc đang chờ giải thể…”, bà Lý thông tin.

LN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh