THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 03:45

Đà Nẵng quyết liệt các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp

Thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chính sách, giải pháp thực hiện trên địa bàn để người dân, doanh nghiệp được biết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao nghiêm túc triển khai thực hiện, tập trung xử lý, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, nhất là thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng.

Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; tập trung giải quyết, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc chậm trễ liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất theo thẩm quyền đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng làm ảnh hướng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư, các dự án bất động sản.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại. Công bố công khai Danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường.

Đồng thời, tiếp tục chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố…

TÚ ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh