THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:00

Chủ tịch nước làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Tham dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh báo cáo với Chủ tịch nước: Quy mô nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận hiện tăng gấp 1,3 lần so năm 2020 và bằng 79,7% mục tiêu đề ra. Năng lực sản xuất một số ngành tăng khá; nhiều ngành, lĩnh vực có mức hoàn thành chỉ tiêu trên 60%. Tiềm năng và lợi thế về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao đang phát huy hiệu quả tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, huy động được nhiều nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển, tạo cơ hội phát triển nhanh hơn cho 2 năm còn lại (2024-2025), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, huy động được cả hệ thống, chính trị, đoàn kết nhân dân thực hiện đạt 11/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, vui mừng khi kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, khai thác tiềm năng, lợi thế hiệu quả; văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, người dân được hưởng thụ và cảm nhận rõ thành tựu phát triển của tỉnh, đời sống ngày càng được cải thiện. Chủ tịch nước cho rằng đây chính là tiền đề vững chắc cho tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ tỉnh Ninh Thuận vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: kinh tế tăng trưởng cao, nhưng chưa thực sự đồng đều, quy mô nền kinh tế và quy mô dân số còn nhỏ; thu ngân sách tăng khá nhưng chưa tự chủ; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp; môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn những bất cập; nông nghiệp chủ yếu vẫn theo lối truyền thống, thiếu những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao; tốc độ đô thị hóa chậm....

Vì thế, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Ninh Thuận; quyết tâm cao, nỗ lực nhiều hơn nữa phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2025.

Về nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh không ngừng củng cố quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia trong nhân dân. Chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến phòng thủ, nhất là trên biển giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”...

Chủ tịch nước nêu rõ Ninh Thuận là tỉnh có 34 dân tộc, trong đó dân tộc Chăm chiếm 12,39% dân số toàn tỉnh (lớn nhất cả nước) nên tỉnh phải coi trọng, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tốt sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2030. (Ảnh: Văn Nỷ)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2030. (Ảnh: Văn Nỷ)

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, tỉnh Ninh Thuận phải chú trọng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là yếu tố then chốt, nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong lĩnh vực kinh tế, cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá như: năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển… để tạo được những sản phẩm đặc trưng riêng của tỉnh. Chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2030.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh