THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 09:55

Bố cáo thành lập doanh nghiệp: Công ty TNHH Wind-Smile Việt Nam

Untitled

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH WIND-SMILE VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: WIND-SMILE VIET NAM COMPANY LIMITED

2. Mã số doanh nghiệp: 0315137840

3. Địa chỉ trụ sở chính

Tầng 7, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 22535955; Email: [email protected]

Website: http://wsrecruit.jp/

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm

Họ và tên: HATTANDA TSUTOMU      

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/12/1967

Chức danh: Tổng Giám đốc

Số giấy chứng thực cá nhân: TT3154670; Ngày cấp: 10/03/2023; Nơi cấp: C Nhật Bản.

5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép

Giấp phép số 25158 /2023/52/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 08/11/2023 (Cấp lần đầu: ngày 08 tháng 11 năm 2023) giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn là 60 tháng.

Công ty TNHH Wind-Smile Việt Nam

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh