CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 03:25

Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” cao nhất Việt Nam

A.M.Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của PJICO ở mức “B++” (tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành mức “bbb” (tốt). Đặc biệt, năm 2023, A.M Best bổ sung thêm xếp hạng tín nhiệm trong phạm vi quốc gia (National Scale Rating - NSR) áp dụng cho thị trường từng nước, được quy đổi từ kết quả xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, mức xếp hạng của PJICO sau khi quy đổi theo xếp hạng Quốc gia là “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là ổn định.

z4929677391665_0b695c4f142d7f15cc540fd39cacb5fa

Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” cao nhất Việt Nam

Kết quả xếp hạng này được A.M.Best công bố trên cơ sở đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của PJICO qua nhiều năm, bao gồm năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động, chiến lược phát triển và hệ thống quản trị rủi ro.

Để duy trì thứ hạng, PJICO đã nỗ lực hoàn thiện các dữ liệu đánh giá, điều chỉnh hệ thống quản trị tuân thủ theo các chuẩn mực khắt khe của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Năng lực tài chính của PJICO được đo lường thông qua hệ số an toàn vốn (BCAR), được A.M.Best đánh giá cao. Tổng Công ty duy trì chiến lược đầu tư thận trọng, cơ cấu tái bảo hiểm ổn định, an toàn, tiếp tục chuyển nhượng tái bảo hiểm cho các thị trường có xếp hạng tín nhiệm cao, góp phần hỗ trợ năng lực bảo hiểm cho các nhóm rủi ro quy mô lớn như: Tài sản - Kỹ thuật, Hàng hải, Hàng không - Năng lượng, cũng như quản lý các nhóm rủi ro khác. Trong giai đoạn 2018 - 2022, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân của PJICO ở mức 12,2%, tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức 97,1% giúp Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. PJICO luôn duy trì Quỹ dự phòng nghiệp vụ và đặc biệt là Quỹ dự phòng giao động lớn ở mức cao nhất thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ, điều này cũng đảm bảo cho PJICO đáp ứng đầy đủ năng lực tài chính trong công tác chi trả bồi thường, đảm bảo chất lượng dịch vụ và là nền tảng để doanh nghiệp chủ động thực hiện các chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tổng Công ty thời gian vừa qua cùng với khung quản trị rủi ro chặt chẽ và chiến lược phát triển dựa trên hai định hướng “Chuyển đổi xanh” và “Chuyển đổi số” của PJICO cũng được đánh giá là phù hợp với doanh nghiệp và thực tế hoạt động hiện nay.

Tính đến hết tháng 10/2023, doanh thu phí bảo hiểm của PJICO đạt hơn 3.180 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 238 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

PV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh