THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 03:01

Vĩnh Phúc tăng cường xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến hết năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc có 317.804 trẻ em, chiếm 26,65% dân số; trong đó nam có 186.179 em (chiếm 58,6%) và nữ 131.625 em (chiếm 41,4% tổng số trẻ em). Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn tỉnh là 3.675 em, chiếm 1,15 tổng số trẻ em toàn tỉnh, gồm: 3.074 trẻ em khuyết tật, 179 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 14 trẻ em bị bỏ rơi, 23 trẻ em bị xâm hại tình dục và các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác là 385 em.

Đến nay, các quyền cơ bản của trẻ em đã được Vĩnh Phúc thực hiện rất nghiêm túc, như: quyền khai sinh, được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ phòng ngừa rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, quyền được tham gia học tập, quyền được phát triển; các hoạt động chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, tàn tật được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực...

Đặc biệt, những năm gần đây, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đã được các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ. Các nội dung của chương trình xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được lồng ghép với các chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em và gắn với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc rất quan tâm đến công tác tập huấn xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc rất quan tâm đến công tác tập huấn xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em

Để tăng cường xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện; đảm bảo tất cả trẻ em đều được hưởng các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Đồng thời chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh xây dựng, triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của công tác này đối với mỗi gia đình và xã hội.

Sở cũng đã tích cực phối hợp với các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách số trẻ trên địa bàn, trong đó quan tâm đặc biệt đối với số trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tập huấn về chấm điểm, đánh giá các chỉ tiêu xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em tại các địa phương. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em. Đồng thời, tăng cường các hình thức tuyên truyền về lợi ích và sự cần thiết của việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; tuyên truyền sâu rộng các tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em để gia đình, cộng đồng dân cư cùng tham gia phấn đấu thực hiện.

Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh cũng quan tâm đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục, thể thao vui chơi, giải trí của các em. Hiện tại, 136/136 đã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, khu vui chơi giải trí; 1.237/1237 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa (đạt 100%), trong đó 105/136 xã, phường, thị trấn có sân vận động, nhà luyện tập thể dục thể thao; toàn tỉnh có 59 bể bơi lớn, nhỏ (trong đó có 15 bể bơi được cấp phép, cấp phép 6 bể bơi lắp ráp thông minh).

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã có khu vui chơi giải trí cho trẻ em.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã có khu vui chơi giải trí cho trẻ em.

Ngoài ra, để hỗ trợ các địa phương xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã lắp đặt 19 bộ trang thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em tại 19 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và trung tâm văn hóa xã. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tích cực vận động hỗ trợ trang thiết bị vui chơi cho 80 điểm vui chơi tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, kích thích sự phát triển vận động, tư duy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em...

Với những giải pháp nêu trên, tính đến hết quý III/2021, toàn tỉnh có 102/136 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (đạt 75%); 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có đầy đủ các hạng mục như: sân tập luyện thể thao đơn giản, nhà vệ sinh, cây xanh đường đi lối lại, trang thiết bị đầy đủ phục vụ vui chơi cho trẻ em và sinh hoạt của nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; tăng cường sự lãnh đạo thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chỉ đạo lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đặc biệt là các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Minh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Lạm Dụng Thuốc Ngủ: Hiểm Họa Tiềm Ẩn Của Cuộc Sống Hiện Đại

Lạm Dụng Thuốc Ngủ: Hiểm Họa Tiềm Ẩn Của Cuộc Sống Hiện Đại

Thuốc ngủ, một giải pháp tạm thời cho chứng mất ngủ, đang bị lạm dụng một cách đáng báo động, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
2 tuần trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh