THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:20

Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn là thành phần quan trọng trong Liên hiệp Công đoàn thế giới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới Pampis Kyrisis.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới Pampis Kyrisis.

Sáng 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới Pambis Kyritsis sang Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng thư ký Pambis Kyritsis cho biết, Liên hiệp Công đoàn thế giới luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ông Pambis Kyritsis nhấn mạnh, những giá trị mà đất nước và nhân dân Việt Nam giành được cũng là mục tiêu, nguyên tắc mà Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) lần thứ 18 tổ chức tại Rome, Italy (năm 2022) khẳng định, đó là chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ và đấu tranh cho sự phát triển, tiến bộ, hòa bình và dân chủ xã hội.

Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới cảm ơn đất nước, nhân dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ quý báu cho tổ chức Công đoàn; khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn là thành phần quan trọng trong Liên hiệp Công đoàn thế giới.

Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động tích cực của Tổng thư ký Pambis Kyritsis và Liên hiệp Công đoàn thế giới luôn kiên định mục tiêu vì sự phát triển của giai cấp công nhân và đời sống người lao động, ủng hộ hòa bình, tiến bộ của xã hội.

Đặc biệt, Liên hiệp Công đoàn thế giới đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong giai đoạn khó khăn nhất, Liên hiệp Công đoàn thế giới đã tổ chức nhiều diễn đàn kêu gọi sự ủng hộ của thế giới với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Ngay khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, Liên hiệp Công đoàn thế giới cũng đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam về vật chất và tinh thần, góp phần nâng cao cuộc sống công nhân, người lao động Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh kỳ Đại hội gần đây, Liên hiệp Công đoàn thế giới đã tái khẳng định mục tiêu vì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, nâng cao đời sống người lao động trên toàn thế giới; bày tỏ vui mừng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia tích cực cùng Liên hiệp Công đoàn thế giới thực hiện mục tiêu cao cả đó.

Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có những chuyển biến phức tạp khó lường, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trong thực hiện đường lối, Việt Nam nhận thức sâu sắc tiếp thu có chọn lọc thành tựu của nhân loại trong phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo để xây dựng đất nước.

Từ khi Đảng Cộng sản ra đời và thành lập Nhà nước đến nay, Việt Nam vẫn nhất quán, kiên trì xây dựng tổ chức công nhân thực sự vững mạnh, là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và người lao động. Việt Nam nỗ lực ban hành nhiều chính sách để xây dựng giai cấp công nhân đông về số lượng, vững về chất lượng, có bản lĩnh chính trị, tay nghề, trở thành lực lượng nòng cốt quan trọng để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào 2045.

Trong quá trình đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia tích cực trong Liên hiệp Công đoàn thế giới, góp phần cùng Liên hiệp Công đoàn thế giới và các tổ chức Công đoàn khác xây dựng giai cấp công nhân bảo vệ và nâng cao đời sống người lao động.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Liên hiệp Công đoàn thế giới tiếp tục ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cùng phát triển mạnh mẽ và thực hiện thắng lợi mục tiêu Liên hiệp Công đoàn thế giới đã đề ra.

Thanh Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh