THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:55

Quảng Ngãi: Ngành LĐ-TB&XH ký kết giao ước thi đua năm 2024

Qua báo cáo, sau một năm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở khen thưởng, công nhận thành tích trong phong trào thi đua, năm 2023, cụ thể: Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: 09 tập thể, Danh hiệu lao động tiên tiến: 130 cá nhân, Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở: 13 tập thể và 36 cá nhân.  

Giám đốc sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Ánh Lan và Chủ tịch Công đoàn sở Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Giám đốc sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Ánh Lan và Chủ tịch Công đoàn sở Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ngay từ đầu năm 2023, Công đoàn Sở đã phối hợp với Lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động. Tại Hội nghị, đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các hình thức thi đua, khen thưởng năm 2023. Qua triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành được công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia sôi nổi và lập được nhiều thành tích.

Kết quả các phong trào thi đua trên tất cả các mặt đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại nhiều kết quả thiết thực trong thực tiễn công tác như: Thực hiện đạt và vượt 03/05 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch của Ngành đề ra. Việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; kịp thời chăm lo về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật...

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động.

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đổi mới cách thức thực hiện nên đạt kết quả vượt chỉ tiêu so với kế hoạch giao với tỷ lệ 102,8% và kịp thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài nước. Công tác quản lý tình hình thực hiện các chế độ, chính sách, nhất là chính sách bảo hiểm cho người lao động tại các doanh nghiệp được chỉ đạo sâu sát, theo dõi thường xuyên.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Vận động, duy trì nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt hiệu quả cao, đạt tỷ lệ 133% kế hoạch giao.

Năm 2023, Công đoàn Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi được Công đoàn cấp trên đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong hoạt động phong trào Công đoàn năm 2023; Hội Cựu chiến binh Sở được đánh giá xếp loại ‘Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Chi đoàn thanh niên Sở được đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được công nhận đạt “Cơ quan văn hóa 5 năm liền”; UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự năm 2023”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan-Bí thư Đảng ủy -GĐ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đọc Báo cáo kiểm điểm người đứng đầu.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan-Bí thư Đảng ủy -GĐ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đọc Báo cáo kiểm điểm người đứng đầu.

Đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, bà Nguyễn Thị Ánh Lan-Bí thư Đảng ủy-GĐ sở LĐ-TB&XH cho biết: “Với chức trách là Giám đốc sở, luôn nỗ lực thực hiện tốt việc quàn lý điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước phát luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Sở LĐ-TB&XH. Luôn nêu cao trách nhiệm với công việc, có thái độ, tinh thần tích cực đổi mới với các nhiệm vụ của Ngành được giao trong năm 2023. Nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc công khai, minh bạch các thông tin, hoạt động theo qui định tại cơ quan, tạo điều kiện để Chi đoàn, Hội Cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2023”.

“Với chức trách là Bí thư Đảng ủy sở, luôn cố gắng cùng tập thể Đảng ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Với chức trách là Giám đốc sở, đã cùng tập thể Lãnh đạo đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác quản lý, qui hoạch, bổ nhiệm, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo phân cấp cán bộ. Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vẫn cón 1 số hạn chế như thị trường lao động phát trển chưa bền vững, cơ chế kết nối cung cầu và tự cân bằng của thị trường còn yếu…Công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số triển khai trên địa bàn chưa đạt mục tiêu đề ra”, bà Nguyễn Thị Ánh Lan nhìn nhận.

Ông Nguyễn Thái Long-Chánh Thanh tra sở tham gia ý kiến tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thái Long-Chánh Thanh tra sở tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp đã được nêu ra nhằm hướng tới hoàn thiện và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Hội nghị cũng tiến hành nghe các báo cáo kiểm điểm của Công đoàn sở, Đoàn thanh niên, tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Qui chế chi tiêu nội bộ, Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí tự chủ năm 2023 và dự toán năm 2024.

Ông Trịnh Xuân Tưởng-GĐ Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Trịnh Xuân Tưởng-GĐ Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tham dự hội nghị, ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh thuộc Liên Đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao các báo cáo của sở, ghi nhận những cố gắng và mong Sở quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là lao động nữ. “Tôi đã tham dự 6 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có đơn vị nào có bản báo cáo Kiểm điểm của người đứng đầu do Giám đốc sở đọc trước hội nghị, tôi mong việc này cần nhân rộng”, ông Trần Thanh Tuấn bày tỏ.  

Ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh thuộc Liên Đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của hội nghị.

Ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh thuộc Liên Đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của hội nghị.

Kết thúc, các phòng-ban, đơn vị trực thuộc đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024.   

ĐÔNG HẢI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh