THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:21

Liệt chu kỳ- Thuốc chữa khỏi bệnh Liệt chu kỳ

Liệt chu kỳ

Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: "Hoàng kỳ quế chi ngũ vật thang" (Kim quĩ yếu lược)

Hoàng kỳ, quế chi ngũ vật thang Hoàng kỳ 12 Quế chi 9 Đai táo 4
Thược dược 9 Sinh khương 12        
               

Cách dùng. Sắc uống ngày 1 thang

Công dụng.ích khí ôn kinh, hòa dinh thông tý

Bích Hồng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh