THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 09:01

Đắk Lắk có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, đánh giá và thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại kỳ họp

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp.

Kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thiên Văn có số phiếu tán thành là 66/67/74 phiếu (đạt 89,18%), trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao sớm tổ chức triển khai, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, giải pháp và tình hình thực tiễn để chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, UBND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian cho kỳ họp thường lệ lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa X tổ chức từ ngày 12-14/7/2023; đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bằng nhiều phương tiện, hình thức để các cấp, ngành, cán bộ, công chức và nhân dân tiếp cận, theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác khảo sát, giám sát để đồng hành, hỗ trợ UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh