THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 05:28

Đà Nẵng tổng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kéo giảm số vụ cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là tại các loại hình cơ sở như chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn.

Cụ thể, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trước pháp luật, liên đới trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao do không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, xác định, lập danh sách cụ thể 100% chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao (có từ 10 người sinh sống trở lên) trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở phân công, phân cấp về công tác quản lý Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, Công an thành phố chủ trì thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tổng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 100% các cơ sở chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người cao theo danh sách đã lập.

Trong đó, tập trung hướng dẫn Ban Quản trị Nhà chung cư, tòa nhà, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật; thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, có bản cam kết duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong suốt quá trình sinh sống, kinh doanh. Bên cạnh đó, sẵn sàng các Phương án chữa cháy, thoát nạn trong tình huống cháy, nổ.

Trên cơ sở kiểm tra, phân loại các tồn tại, hạn chế, sai phạm của cơ sở trên các lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, điện lực... tham mưu UBND thành phố có hình thức xử lý phù hợp quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến nhu cầu sinh sống của người dân và nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

Chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã tổ chức tuyên truyền trực tiếp kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 100% người dân sinh sống tại 100% các chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ triển khai kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra. Phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho 100% đội viên Đội dân phòng, đảm bảo hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho lực lượng Công an trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố… 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh