CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 11:21

Co thắt cơ hoành- Thuốc chữa khỏi bệnh Co thắt cơ hoành - Thầy thuốc của bạn

Co thắt cơ hoành

Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: " đô khí hoàn" (Y tông kỉ niệm biên) " giáng nghịch chỉ ách thang" ( Trung y trị pháp dữ phương tễ) " Tiểu thừa khí thang" ( thương hàn luận)

Đô khí hoàn Thục địa hoàng 24 Can sơn dược 12 Phục linh 9
Ngũ vị tử 6 Sơn thù du 9 Trạch tả 9 Đơn bì 9
               

Cách dùng. Luyện mật làm hoàn nặng 15g. mỗi ngày uống 3 lần. mỗi lần 1 hoàn.

Công hiệu. tư thận nạp khí

Trung y trị pháp dữ phương tễ

Giáng nghịch chỉ ách thang Đại giả thạch 24 Quất bì 15 Đinh hương 9
Thái tử sâm 12 Thiên môn 9 Tì bà diệp 9 Toàn phục kha 12
Trục nhự 12 Thị đế 9 Cam thảo 9 Mạch đông 9
               

Cách dùng. Sắc nước uống

Công hiệu. giáng nghịch chỉ ách.

Tiểu thừa khí thang Đại hoàng 12 Hậu phác 6 Chỉ thực 9
               

Cách dùng. Sắc nước uống

Công hiệu. tẩy nhiệt nhiệt kết.

Bích Hồng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh