THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 07:53

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình có số phiếu tín nhiệm cao nhất khối ủy ban

Theo kết quả được công bố, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất khối ủy ban, đạt 60/60 số phiếu tín nhiệm cao, tỷ lệ 100%.

Cùng những người có số phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%, còn có ông: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Bình.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Bình.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Bình.

 9 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 86% trở lên gồm các ông, bà: Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình 58 phiếu (96,67%); Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình 57 phiếu (95%); Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình 56 phiếu (93,33%); Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Bình 55 phiếu (91,67%); Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình 54 phiếu (90%); Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thái Bình 54 phiếu (90%); Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình 53 phiếu (88,33%); Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài Chính Thái Bình 52 phiếu (86,67%).

Các Đại biểu dự kỳ họp.

Các Đại biểu dự kỳ họp.

Trong số 26 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 8 người không có phiếu tín nhiệm thấp gồm các ông, bà: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Bình; Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Bình; Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thái Bình; Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình; Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình; Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình.

Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình bỏ phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình bỏ phiếu tín nhiệm.

Những người có số phiếu tín nhiệm thấp cao gồm các ông, bà: Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình cùng được 6 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 10% số phiếu thu về); Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình được 5 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về); Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình được 4 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 6,67% tổng số phiếu thu về).

Ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đạt 100% phiếu tín nhiệm.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đạt 100% phiếu tín nhiệm.

Cùng được 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 5% tổng số phiếu thu về) là các ông: Trịnh Quang Hiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình và Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các cơ quan nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

M.Quang

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh