THỨ NĂM, NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2024 04:24

Bài thuốc Tam Nhân Ngũ Tử Hoàn

Bài thuốc Tam Nhân Ngũ Tử Hoàn

Nguyên bản bài thuốc

Lục Khoa Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị gan và thận bất túc, cơ thể yếu, mắt mờ, mắt có màng mây.

Vị thuốc:

Bá tử nhân ........80g

Bạch linh ...........80g

Câu kỷ tử ..........80g

Đương quy ....... 80g

Ngũ vị tử .......... 40g

Nhục thung dung ............. 80g

Phúc bồn tử ......80g

Thỏ ty tử .......... 80g

Thục địa ......... 120g

Toan táo nhân ...... 80g

Trầm hương .....20g

Xa tiền tử ......... 80g

Ý dĩ nhân .......... 80g

Các vị tán bột.

Dùng rượu nấu với Sinh địa thành cao, trộn thuốc bột với cao làm hoàn.

Ngày uống 12–16g lúc đói.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  Theo Phòng khám Đông y

****************************

Bích Hồng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh