THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 02:28

9 dự án Luật sẽ được xem xét trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sáng 19/5 đã diễn ra buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 22/5/2023, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 5 được tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2: từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023 (từ ngày 11/6 đến ngày 18/6/2023, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo Nghị quyết). Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 22 ngày.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 9 dự án Luật, gồm:

infographic 6 (1)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh