CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 01:44

182 tổ chức đảng và hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 19.491 tổ chức đảng và 100.117 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 115 tổ chức đảng và 795 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 914 tổ chức đảng và 3.057 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với 13.427 tổ chức đảng cấp dưới. UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 900 tổ chức đảng; kiểm tra 12.934 tổ chức đảng và 129.036 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng, 7.056 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 01 đồng chí; Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 02 tổ chức đảng và 17 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 25 đảng viên.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật với 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát 12.437 tổ chức đảng và 44.737 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 8.947 tổ chức đảng và 12.002 đảng viên. UBKT các cấp cũng tiếp nhận 8.495 đơn, thư tố cáo, phản ánh…

Chủ nhiệm UBKT Trung Ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị.

Chủ nhiệm UBKT Trung Ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh: Cơ quan UBKT Trung ương đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các vụ việc liên quan đến các công ty AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát… Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan chặt chẽ, kịp thời; chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu ngày càng được nâng cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nhân sự ngày càng được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Cẩm Tú cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả hoạt động của các đơn vị chưa đồng đều; công tác phối hợp có lúc còn chưa chặt chẽ; tiến độ báo cáo của một số đoàn còn chậm; công tác nắm địa bàn, cảnh báo sai phạm ngay từ khi manh nha đôi khi còn chưa đạt yêu cầu đề ra; một bộ phận cán bộ kiểm tra năng lực còn hạn chế, tác phong, bản lĩnh công tác chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

 Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Trung ương.

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Trung ương.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu: Các vụ, đơn vị trong Cơ quan UBKT cần làm tốt công tác tham mưu giúp UBKT Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao nhất là các quy trình xem xét kết luận cán bộ diện Trung ương quản lý, quy định về bảo vệ người tố cáo, cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập…

 Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát phòng ngừa vi phạm, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra. 

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các vụ việc liên quan đến các công ty AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát…

Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh