THỨ NĂM, NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2024 10:33

Vận động xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tại hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ những hướng dẫn của quốc tế về cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, kết quả triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như những bài học thành công trong xây dựng và thực hiện các cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em tại Quảng Ninh và TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Tại Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới nói chung và phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là một trong những nội dung được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan không ngừng quan tâm và cam kết thực hiện thông qua các giải pháp về mặt thể chế, chính sách, truyền thông, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Sự quan tâm, vào cuộc của các bộ, ngành, cơ quan đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới còn được thể hiện thông qua các cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết các khía cạnh khác nhau của bạo lực trên cơ sở giới như: Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao; Quy chế phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an...

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng bạo lực trên cơ sở giới vẫn tồn tại khá phổ biến, điều đáng quan tâm là, phần lớn phụ nữ bị bạo lực vẫn chưa tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ hỗ trợ chính thức hoặc từ chính quyền địa phương. Hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và kỹ năng của cán bộ, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan vẫn chưa thống nhất, đồng bộ đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác hỗ trợ cho người bị bạo lực và tạo tâm lý e ngại cho người dân khi cần hỗ trợ. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định cần thiết phải mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ, giúp đỡ người bị bạo lực, đặc biệt, cần có sự vào cuộc, kết nối, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan và tổ chức liên quan ở cấp trung ương cũng như địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương và cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới cũng đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều khuyến nghị phù hợp, khả thi, đồng thời đề xuất cần có quy chế phối hợp ở cấp Trung ương cũng như địa phương, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan trong công tác công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Các thông tin, kinh nghiệm và ý kiến thảo luận, chia sẻ tại Hội thảo sẽ là những cơ sở quan trọng cho việc tiến tới nghiên cứu, đề xuất hình thành một cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở cấp quốc gia trong thời gian tới.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh