THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2024 03:31

Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với mức tăng lương cơ sở

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, do tác động của dịch bệnh tới tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, lương cơ sở chưa được điều chỉnh từ năm 2020 trở lại đây, theo đó nếu tiếp tục giữ mức 1.490.000 đồng/tháng như năm 2019 sẽ ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận người lao động trong khu vực nhà nước.

Bên cạnh đó, một số đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, người có công, phụ cấp nghề đối với các bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng vẫn có mức hưởng thấp, nhất là trong bối cảnh hiện nay nên việc điều chỉnh tăng lương cho các đối tượng này là phù hợp.

Việc thực hiện điều chỉnh này dự kiến thực hiện từ ngày 01/7/2023. Riêng điều chỉnh tăng phụ cấp nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở dự kiến thực hiện từ 01/01/2023.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường. Ảnh Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường. Ảnh Quochoi.vn

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh