CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 12:27

TP.HCM: Bãi bỏ một số quy định cứng nhắc khi xây dựng văn hoá học đường

Văn hóa học đường là hệ giá trị chuẩn mực văn hóa điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi, tác phong, cử chỉ lời nói của mọi thành viên trong nhà trường.

Văn hóa học đường là hệ giá trị chuẩn mực văn hóa điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi, tác phong, cử chỉ lời nói của mọi thành viên trong nhà trường.

Theo đó, UBND TP giao trách nhiệm cụ thể cho Sở GD-ĐT TP.HCM và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác giáo dục văn hoá học đường bảo đảm bám sát định hướng của Chương trình GDPT năm 2018. Trong đó chú trọng quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Rà soát các quy định, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ các tiêu chuẩn đánh giá có tính hình thức, cứng nhắc, không phát huy được tính sáng tạo, chủ động ở các cấp cơ sở giáo dục, không phù hợp thực tiễn, dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục. Chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục kinh tế và pháp luật, sinh hoạt Đoàn, Đội...

UBND TP.HCM cũng yêu cầu lực lượng Công an Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên giáo dục phạm nhân độ tuổi thanh niên, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng.

Hỗ trợ cảm hoá thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chậm tiến; đẩy mạnh và khuyến khích thanh niên tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và địa bàn dân cư.

XQ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh