THỨ BA, NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2024 05:28

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, tổ chức thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng.

Các hoạt động trọng tâm của ngày lễ kỷ niệm, bao gồm: Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian 7h30p, ngày 27/7/2023. Thành phần Đoàn lãnh đạo cấp cao gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành, đoàn thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: VGP

Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 do Bộ LĐTBXH chỉ trì. Thời gian từ ngày 21-22/7/2023 (Buổi Lễ chính thức được tổ chức vào lúc 8h30p ngày 22/7/2023) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến tổng số đại biểu người có công với cách mạng là khoảng 300 người, trong đó ưu tiên mời khoảng 60 đại biểu là Cán bộ Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kì kháng chiến.

Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên toàn quốc. Thời gian vào 20h00p, ngày 26/7/2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức các buổi thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng sẽ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các địa phương tổ chức trong tháng 7/2023.

Cùng với đó, kế hoạch cũng đề ra hoạt động vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương trong thánh 6/2023; Các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, trọng tâm là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Xây dựng phim, phóng sự tuyên truyền cao điểm vào tháng 7/2023 trên báo, đài, tạp chí về các gương mặt điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với cách mạng,…

Về công tác tổ chức thực hiện, tại Trung ương: các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đối với các địa phương, chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi.

Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để gia đình có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở; xóa hộ nghèo có thành viên là người có công. Tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ) và mộ liệt sĩ.

Các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động phù hợp để tri ân người có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ; Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ theo đúng kế hoạch.

Khánh Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh