THỨ SÁU, NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2024 02:56

Quảng Ngãi từng bước giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 314.093 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi (chiếm gần 25,5% trên tổng dân số); trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi là 148.339 em (chiếm 12,01%), trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có 10.390 em, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 15.097 em. Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quảng Ngãi nói chung, qua đó cũng tác động đến các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói riêng.

Nhằm mục đích kiểm soát và từng bước giảm thiểu các vụ tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông,  bảo đảm tính mạng, sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội; Đồng thời, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 550/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 500/100.000 trẻ em vào năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 16/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 15/100.000 trẻ em vào năm 2030.

Hằng năm, giảm từ 05 - 10% số trẻ em bị tử vong và bị ảnh hưởng do tai nạn giao thông đường bộ; giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030.

Tỉnh đặt mục tiêu 26% ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn vào năm 2025 và 28% vào năm 2030; 30% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn vào năm 2025 và 33% vào năm 2030; 3,8% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 4% vào năm 2030.

Đến năm 2025, Quảng Ngãi có 90% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em và đạt 95% vào năm 2030. 90% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và 95% vào năm 2030. 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 70% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030...

Trẻ em học bơi sẽ giúp phòng, chống tai nạn đuối nước. Ảnh baoquangngai.vn

Trẻ em học bơi sẽ giúp phòng, chống tai nạn đuối nước. Ảnh baoquangngai.vn

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, các cấp, các ngành và địa phương ở Quảng Ngãi phải thực hiện thường xuyên, liên tục các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em. Thí điểm và nhân rộng các mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hiện kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em của các cấp.

Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Trường học an toàn, nhân rộng mô hình Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cấp trường; xây dựng và nhân rộng mô hình xã phường đạt tiêu chí Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đồng thời, xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình “Phòng, chống đuối nước trẻ em”, đặc biệt mô hình “Dạy bơi an toàn cho trẻ em”; xây dựng mô hình An toàn giao thông đường bộ, mô hình Cổng trường an toàn, mô hình Giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em tại các cấp trường...

Cũng theo kế hoạch, Quảng Ngãi đề ra giải pháp sẽ tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc chủ động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Cải tạo môi trường, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, hộ gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Bảo đảm các điều kiện về sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn và điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong, khuyết tật cho trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; thường xuyên kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật...

Nam Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
UNICEF đánh giá cao về hướng dẫn ưu tiên chăm sóc trẻ em mồ côi do Covid-19 của Việt Nam

UNICEF đánh giá cao về hướng dẫn ưu tiên chăm sóc trẻ em mồ côi do Covid-19 của Việt Nam

Ngày 26-9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã ra thông cáo báo chí cho biết bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao trước việc mới...
2 năm trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh