CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 10:23

Phụ nữ và ngoại giao - Vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý

Photo 1

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực để chào mừng kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977-2022) và cũng là một trong chuỗi các hoạt động được đề xuất bởi UN Women tại Việt Nam nhằm thúc đẩy và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý.

Phụ nữ và vai trò của phụ nữ đã trở thành mối quan tâm của Liên hợp quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiều cơ quan, tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc, dành ưu tiên cho các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới và có lãnh đạo tại Việt Nam là nữ như Trưởng đại diện UN Women, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNIDO, UNAIDS và ILO. Liên hợp quốc cùng các nước thành viên, trong đó có Việt Nam đang tích cực thúc đẩy Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình, An ninh của Liên hợp quốc (WPS) nhằm tăng cường vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng, bảo đảm hòa bình và ngăn ngừa xung đột.

Trong lĩnh vực chính trị - đối ngoại, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đã, đang tham gia tích cực và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị cũng như trong các cơ quan, tổ chức làm đối ngoại, đặc biệt là đã tham gia hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với tỉ lệ cao hơn mục tiêu mà Liên hợp quốc đề ra, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân các nước trên thế giới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Với gần 2/3 cán bộ, nhân viên là phụ nữ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực, tăng cường vai trò của phụ nữ trong công tác đối ngoại.

Đối thoại có sự tham dự của các khách mời: bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam; Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Nguyên Vụ trưởng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Áo và Canada; Đại sứ Đinh Thị Minh Huyền, Nguyên Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada và Hà Lan; và Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Số 4, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Các khách mời đã chia sẻ những trải nghiệm vô cùng quý giá của mình về quá trình trau dồi kinh nghiệm, tư duy, kiến thức và kỹ năng cần thiết trong hoạt động đối ngoại, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới với những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế; từ đó giúp cho phụ nữ phát huy thế mạnh, làm tốt công việc và có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời truyền cảm hứng cho không chỉ cán bộ nữ mà tất cả các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân và cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung.

Vân Nhi

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh