THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 11:16

Phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng

Theo đó, Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Đà Nẵng trong mối tương quan với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại học Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về sớm triển khai thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; đồng ý cho thành phố Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế, chính sách về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Khánh Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh